Rekonstrukce zahrady v Lázních Bohdaneč

 Velký zásah do atria u domu spočíval ve vykácení vzrostlých ovocných stromů a přerostlých keřů. V prostoru byla tma a vlhko. Celý prostor se vyčistil, odplevelil a celkově zrekonstruoval. Při vhodné údržbě vytvoříme příjemný odpočinkový prostor.